Κανένα παιδί δεν θα πρέπει να βρίσκετε σε αυτή την θέση.

 

ΜΑΘΕΤΕ Α΄ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ,

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΦΡΟΝΤΙΖΕΤΕ,

ΓΙΑ ΤΑΝ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ!

 

Επείγουσες Παιδιατρικές Α' Βοήθειες

 

Το σεμινάριο παρουσιάζει τις πιο επείγουσες καταστάσεις που μπορεί να συμβούν σε βρέφη και παιδά και απειλούν την ζωή τους. Ιδανικό για γονείς, βρεφονηπιοκόμους, παιδικούς σταθμούς, babysitters κσι γενικά φροντιστές παιδών.

 

Θέματα

  • Κύκλος Φροντίδας  ασθενούς, Γενικοί κανόνες φροντίδας ασθενούς,
  •  Προστασία διασώστη – θύματος/ ασθενούς
  •   Αρχική Φροντίδα σε αναίσθητο άτομο
  •   Πρόληψη μετάδοσης ασθενειών (γάντια, μάσκες εμφυσήσεων),
  •   Αντιμετώπιση πνιγμού από υγρό στοιχείο (π.χ. εμετός, πνιγμός   στην θάλασσα)
  •   Αντιμετώπιση πνιγμονής από στερεό και ημιστερεό υλικό
  •   Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)
  •    Έλεγχος αιμορραγίας
  •    Θέση Ανάνηψης,
  •    Καταπληξία (Σοκ),
  • Σπασμοί (επηλιπτικοί-πυρετικοί)

 

Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο οπτικοακουστικό υλικό και εξοπλισμό που χρειάζεται για την διεξαγωγή του σεμιναρίου:

έντυπο υλικό, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΣΩΣΤΗ με τριετή ισχύ & ταυτότητα διασώστη (wallet card), από τον διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό EMP MEDIC FIRST AID