Γνωρίζουν πράγματι οι εκπαιδευτικοί α΄βοήθειες?

Καταχώρηση 2015/01/31

Τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί /παιδικοί σταθμοί, είναι το μέρος που οι γονείς εμπιστεύονται το παιδί τους.

Το εμπιστεύονται, όχι μόνο για την εκπαίδευση τους αλλά και για την ασφάλεια τους.

Η εμπιστοσύνη αυτή αυξάνεται όταν ο γονέας γνωρίζει οτι το προσωπικό του σχολείου είναι εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο στις Α΄βοήθειες.

 

Οι εκπαιδευτικοί ανήκουν στα επαγγέλματα που πρέπει να είναι εκπαιδευμένα στις πρώτες βοήθειες.

 

Δυστυχώς, πολλοί εκπαιδευτικοί, και ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων και παιδικών σταθμών,θεωρούν οτι κατέχουν την απαραίτητες γνώσεις ώστε να βοηθήσουν τον μαθητή τους σε ένα σοβαρό περιστατικό που μπορεί να απειλήσει την ζωή ή να επηρεάσει σοβαρά την σωματική και εγκεφαλική του δραστηριότητα.

 Αυτή η πεποίθηση, πηγάζει απο το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί, καθώς και αρκετά άλλα επαγγέλματα (επαγγελματίες υγείας, γυμναστές κ.α.) έχουν ως μάθημα στην σχολή τους τις α΄βοήθειες.

 Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε οτι αυτό δεν είναι εκπαίδευση, εκπαίδευση είναι το αντικείμενο στο οποίο παίρνει κάποιος πτυχίο. Ειναι απλά ένα ακόμα μάθημα!

 Αυτό σημαίνει ότι, ναι μεν έχουμε κάποιες γνώσεις πρώτων βοηθειών, και μπορούμε ενδεχομένως να βοηθήσουμε τους μαθητές μας σε απλά περιστατικά, αλλά σε σοβαρά όχι.

 

Και γιατί συμβαίνει αυτό?

1ον - Γιατί μετά από αρκετα χρόνια που έχουμε πάρει πτυχίο από μια σχολή, δεν είναι δυνατόν να θυμόμαστε τόσο καλά ένα μάθημα που δεν είναι βασικό μέρος της εκπαίδευσης μας (δηλ. να διδάσκεται σχεδόν σε όλα τα εξάμηνα και με πρακτική).

 

2ον - Γιατί η πιθανότητα να έχει χρειαστεί να εφαρμόσουμε τεχνικές υποστήριξης της ζωής είναι σχεδόν ανύπαρκτες, οπότε τις έχουμε ξεχάσει.

 

3ον - Γιατί ανά 5 χρόνια δημοσιεύονται νέες κατευθυντήριες οδηγίες παγκοσμίως στην παροχή πρώτων βοηθειών.

Αυτό σημαίνει ότι υφίστανται αλλαγές και όσοι θέλουν να είναι ενήμεροι σε θέματα α΄βοηθειών, πρέπει ανα 2-3 χρόνια ( που λήγει το πιστοποιητικό) να παρακολουθούν κάποιο εγκεκριμένο σεμινάριο.